Anketa – Budúcnosť dobrovoľnej horskej záchrany.

on 17 apríla, 2014 Novinky with 0 comments

Dobrý deň,

dovoľte mi, aby som Vás, ako zástupcov občianskych združení vykonávajúcich dobrovoľnú horskú záchranu na území SR, oslovil v mene Asociácie horských záchranárov a ponúkol Vám účasť na širokej, odbornej diskusii o ďalšom smerovaní dobrovoľnej horskej záchrany v SR.

Cieľom našej aktivity je osloviť každého jedného dobrovoľného alebo profesionálneho horského a lyžiarskeho záchranára ako aj širokú odbornú verejnosť opýtať sa na jeho názor. V prvom kole tejto diskusie sme zvolili formu prieskumného dotazníka, ktorý by sme chceli dostať ku každému jednému z nás.

Dovoľte mi preto, aby som Vás touto formou poprosil o distribúciu či už pripojenej elektronickej formy alebo vytlačenej, papierovej formy na každého jedného vášho kolegu alebo kamaráta, aby sa mohol vyjadriť k téme ďalšieho smerovania dobrovoľnej horskej záchrany.

 

Michal Remper, predseda AHZ

 

(anketa už nie je publikovaná)

Add comment