Konferencia o budúcnosti dobrovoľnej horskej záchrany na Slovensku

on 9 júna, 2014 Novinky with 0 comments

Vážení horskí záchranári a priatelia hôr,

dovoľte mi, aby som Vás v mene Asociácie horských záchranárov, občianskeho združenia, pozval na konferenciu – otvorenú diskusiu o budúcnosti dobrovoľnej horskej záchrany na Slovensku.

Konferencia je široko otvorená nielen členom AHZ, ale všetkým občianskym združeniam zaoberajúcim sa záchranou na horách a na lyžiarskych tratiach, členom HZS a pozývame aj širokú odbornú a občiansku verejnosť.

Zámerom konferencie je zadefinovať problematické oblasti v postavení dobrovoľných horských a lyžiarskych záchranárov a dohodnúť sa na ďalšom smerovaní dobrovoľnej horskej záchrany. Aktuálne prebiehajú práce na príprave nového zákona o postavení dobrovoľných horských záchranárov. Keďže nechceme, aby sa takýto zákon prijímal bez našej účasti, chceme diskutovať a dohodnúť sa na tom, ako by malo byť upravené postavenie dobrovoľných horských záchranárov v novej legislatíve.

 

Konferencia sa bude konať v sobotu 14. júna 2014 o 10:00 hod v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku, ul. A. Bernoláka 1. 

Predbežný program konferencie je nasledovný:

10:00 – 10:15 Otvorenie a úvod

10:15 – 11:00 Pohľad na ďalšie smerovanie dobrovoľníkov, vyhodnotenie ankety, M. Remper, AHZ

11:00 – 11:20 História organizácií vykonávajúcich horskú záchranu na Slovensku, J. Janiga, HZS

11:20 – 11:40 Mýty a fámy v horskej záchrane, J. Janiga, HZS

11:40 – 12:00 Prestávka

12:00 – 12:45 Príspevky zástupcov ostatných občianskych združení

12:45 – 13:45 Diskusia

13:45 – 14:00 Zhrnutie a závery

 

Rád by som ešte touto cestou požiadal všetkých, ktorí majú záujem o vystúpenie na tejto konferencii, aby ma kontaktovali na adrese: ahz@ahz.sk, aby sme ich príspevok zapracovali do programu.

 

Ďakujem a ešte raz vas všetkých srdečne pozývam,

Michal Remper, predseda AHZ

Add comment