Cieľ združenia

Cieľom činnosti občianskeho združenia Asociácia horských záchranárov je združovať horských záchranárov a lyžiarskych záchranárov na Slovensku a prispievať k vykonávaniu záchrannej činnosti v horských oblastiach na celom území Slovenskej republiky v úzkej súčinnosti s Horskou záchrannou službou.

Chceme, aby Asociácia napĺňala všetky kritéria stavovskej, čiže odbornej organizácie, ktorá má za úlohu najmä hájiť záujmy horských záchranárov a priamo sa spolupodieľať na ďalšom odbornom smerovaní horskej záchrany na Slovensku. Medzi kľúčové ciele tejto organizácia patrí zavedenie systému sústavného vzdelávania všetkých horských a lyžiarskych záchranárov po vzore dnes už jestvujúcich stavovských organizácií zdravotných záchranárov, kde je problematika odborných a stavovských organizácií riešená veľmi detailne.