Zhromaždenie členov AHZ 29.11.2019

on 8 novembra, 2019 Novinky, Uncategorized with 0 comments

Pozývame Vás na Zhromaždenie členov AHZ za rok 2019, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2019 o 17:00 v hoteli Liptov v Jasnej.

Program Zhromaždenia členov AHZ za rok 2019:

 1. Otvorenie zhromaždenia členov AHZ
 2. Návrh a voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľov a overovateľov
 3. Správa predsedu o činnosti Asociácie za rok 2019
 4. Správa riaditeľa HZS o stave spolupráce medzi HZS, AHZ a inými OZ
 5. Správa revíznej komisie
 6. Správa o hospodárení v roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 7. Návrh zmeny stanov – Vytvorenie fondu solidarity pre podporu členov (alebo pozostalých), ktorí utrpeli úraz s následným poškodeným zdravia pri výkone záchrannej činnosti
 8. Návrh členského príspevku na rok 2020 vrátane návrhu o spôsobe výberu a úhrady členského príspevku za jednotlivé oblasti
 9. Diskusia
 10. Záverečné uznesenia
 11. Ukončenie Zhromaždenia členov
 12. Večera