Štruktúra a orgány asociácie

Predseda asociácie

Predseda asociácie je štatutárnym orgánom, volí zo Správna rada z členov Asociácie na funkčné obdobie troch rokov.
Predsedom asociácie je Michal Remper.

Správna rada

Správna rada je výkonným orgánom asociácie a tvoria ju zástupcovia jednotlivých sekcií A – D. Ich funkčné obdobie sú tri roky.

Sekcia A

Sekcia A

Sekcia A: horskí záchranári, ktorí pôsobia v pomenovaných horských oblastiach a sú v služobnom pomere s Horskou záchrannou službou alebo sú dobrovoľnými záchranármi, ktorí majú uzavretý zmluvný vzťah s Horskou záchrannou službou. Pomenovanými oblasťami sa rozumejú:

  • Vysoké Tatry, Belianske Tatry a Pieniny,
  • Nízke Tatry
  • Západné Tatry a Stredné Beskydy,
  • Veľká Fatra,
  • Malá Fatra,
  • Slovenský Raj

Zloženie správnej rady

Vysoké Tatry, Belianske Tatry a Pieniny: predseda Ing. Martin Pitonak, podpredseda Bc. Dušan Burian
Nízke Tatry: predseda Ing. Roman Janki, podpredseda Mgr. Matej Gonda
Západné Tatry a Stredné Beskydy: predseda Vladimír Pavelka, podpredseda Mgr. Rastislav Šroba
Veľká Fatra a Kremnické Vrchy: predseda Pavel Brnčal, podpredseda Milan Bystričan, Ing. Norbert Švanda
Malá Fatra, Javorníky, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy: predseda Mgr. Jozef Mičo, podpredseda Lukáš Gallo, Miloš Mesiarik
Slovenský Raj a Bukovske vrchy: predseda Ivan Krajčíř

Sekcia B

Sekcia B

Sekcia B: horskí záchranári v ostatných horských oblastiach mimo pôsobnosti sekcie A

Zloženie správnej rady

Sekcia C

Sekcia C

Sekcia C: lyžiarski záchranári

Zloženie správnej rady

Banskobystrický a Žilinský kraj: predseda sekcie Dušan Selecký
Prešovský a Košický kraj: predseda sekcie Mgr. Valerián Kupec

Sekcia D

Sekcia D

Sekcia D: seniori

Zloženie správnej rady

Predseda sekcie Miroslav Jurkovič

Sekcia E

Sekcia E

Sekcia E: čakatelia