Konferencia HZS 2019

on 12 júna, 2019 Novinky with 0 comments

Dňa 7.6.2019 sa v Jasnej uskutočnila Konferencia HZS 2019, ktorej spoluorganizátorom bola aj Asociácia horských záchranárov.

Program bol primárne zacielený na problematiku záchrany na lyžiarskych tratiach.

V rámci programu boli odprezentované a diskutované príspevky na témy legislatíva, nahlasovanie úrazov, letecká technika, lyžiarske trate a iné športy, omamné a návykové látky, PENTHROX – nová alternatíva v manažmente bolesti, bezpečný transport zranených, pohyb motorových prostriedkov na lyžiarskych tratiach, vplyv počasia na bezpečnosť lyžiarov, …

Boli otvorené rôzne citlivé otázky, ku ktorým sa následne rozvinula diskusia na strane záchranárov, spolupracujúcich zložiek aj prevádzkovateľov.

Veríme, že konferencia splnila svoj účel, že pre takmer 150 účastníkov bola efektívnou platformou na výmenu informácií a že diskusie odborníkov prinesú riešenia aktuálnych problémov