Pozvánka na výročné zhromaždenie AHZ

on 14 novembra, 2014 Novinky with 0 comments

Predseda Asociácie horských záchranárov 

Vás pozýva

na výročné zhromaždenie členov Asociácie horských záchranárov,

ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2014 (v piatok) o 16:00 hod.

vo veľkej zasadačke Ozdravovne MV Bystrá v Liptovskom Jáne.

PROGRAM: 

  1. Otvorenie zhromaždenia členov AHZ
  2. Návrh a voľba mandátovej komisie, zapisovateľov a overovateľov
  3. Správa o činnosti Asociácie za uplynulý rok
  4. Návrhy na úpravu stanov AHZ
  5. Členské na rok 2015
  6. Správa o legislatívnom procese týkajúcom sa zákona o Horskej záchrannej službe
  7. Diskusia
  8. Záverečné uznesenie
  9. Ukončenie zhromaždenia

 

 

Michal Remper, predseda AHZ

Bystrá, 14.11.2014

 

Add comment